Home / Domů
  Home / Domů
Genealogie
  Genealogie
Family Tree
  Family Tree
Family Tree
  Fotogalerie
Fotogalerie
  Rajče.net
Rajče.net
  I Like Bike
I Like Bike
  Poezie
Poezie
  Kontakt
phrnecek@centrum.cz


 

Hlavní, Vlkonická linie, ze které pochází 85% všech žijících Hrnečků.
( 947 osob, 256 žijících )
česky: Vlkonice
english: Wlkonitz

Kosteloradouňská větev, zatím nepřipojena k hlavní.
( 326 osob, 11 žijících )
česky: Kostelní Radouň
english: Kirchen-Radaun

Větev Varvažovská, zatím nepřipojena k hlavní.
( 123 osob, 1 žijících )
česky: Varvažov
english: WarwaschauRozrod: podává přehled o genealogických vazbách všech členů rodu, počínaje zakladatelem rodu a rozčleněném do jednotlivých větví rodu. Osobní údaje se omezují na stručné vyjádření rozsahu života, na uvedení manželek každého předka formou křestních jmen, rokem svatby, zaznamenává všechny potomky pocházející z jednoho společného páru - zakladatele rodu. Jsou v něm uvedeni všichni muži a ženy, kteří mají pokrevní vztah k zakladateli rodu. Rozrod je vždy sestavou descendentní, tj. popis se ubírá směrem k následným, budoucím událostem, tj. potomkům.

Vývod: je druhem genealogického grafu, v němž jsou zachyceny předci po přeslici i po meči, kteří se v minulosti podíleli na zplození osoby, pro níž se tento vývod zpracovává. Je možné v něm zachytit genetické vlastnosti některých členů rodu, sociální vývoj rodiny, vývoj profesionality v rodě (řemesla, zaměstnání), aj. Vývod má charakter ascendentní, tj. postupuje do minulosti. Vyhledává všechny rodičovské páry.

Rodokmen: zatímco u rozrodu a vývodu převažuje obsahová stránka a přehledné uspořádání údajů, u rodokmenu klademe důraz na výtvarné provedení při zachování historické pravdy. Bývá nazýván stromem života, znázorňující hlavní kmen a jednotlivé větve. Mívá charakter descendentní a zdůrazňuje pouze mužské členy rodu v celém jeho rozsahu. Bývá vypracován jako rozrod jedné větve rodu kmenu, ze kterého vyrůstají jednotlivé větve, tj. pokolení. Hodnota rodokmenu je především v jeho grafickém provedení a zpracování.
Copyright (c) Pavel Hrneček